Utilitzeu una cartulina o paper amb grams - Usar cartulina o papel con gramaje.
següent punt de llibre siguiente punto